הודעות ומכרזים

הודעות

החלטה על הזמת עבודה ממשכ”ל – שירותי ניהול ופיקוח (שמירה) 21.11.2018

מכרזים

מכרז מנוף סל – נוסח מעודכן אחרי קובץ הבהרות שני 24.1.2019 נקי

מכרז מנוף סל – נוסח מעודכן אחרי קובץ הבהרות שני 24.1.2019 שינויים מסומנים

מנוף סל קובץ הבהרות מס 2 23.1.2019

* המועד החדש להגשת ההצעות הינו יום רביעי ה-30.01.2019 בשעה 16:00 (הפתיחה בשעה 16:30).