הודעות ומכרזים

מכרזים

מכרז מנוף סל – לפרסום 6.6.2019

מכרז מנוף סל – לפרסום 6.6.2019

הודעה על דחיית מועד הגשת ההצעות 16.06.2019

פרסום בדבר ספק יחיד + חוו’ד 16.07.2019

המועד האחרון להגשת מעטפות המכרז הוקדם לשעה 15:00. הודעה נשלחה לכל רוכשי המכרז.
יום ההגשה, 3.7.2019, נותר ללא שינוי.