הודעות ומכרזים

מכרז לפינוי פסולת בפארק התעשייה חמן – נוסח לפרסום 25.01.2022

מכרז לפינוי פסולת בפארק התעשייה חמן – הודעה לעיתונות 25.01.2022

מכרז לפינוי פסולת 1-2022 שו”ת 08.02.2022

 

מכרז לתכנון מבני צבור מבוא מודיעים 2-2022 – חוברת המכרז 03.02.2022.doc

מכרז מתכננים – נוסח מודעה בעיתונות 06.02.2022

מכרז פומבי מס’ 02-2022 למתן שירותי תכנון למבני ציבור במבוא מודיעים – סיכום ישיבת הבהרות מיום 15.02.2022

מכרז פומבי מס’ 02-2022 למתן שירותי תכנון למבני ציבור במבוא מודיעים – תשובות לשאלות הבהרה 1 22.02.2022

מכרז פומבי מס’ 2-2022 – לשירותי ייעוץ, תכנון וליווי תכנוני לפרויקט בינוי מבני ציבור בישוב מבוא מודיעים – הבהרות 07.03.2022

 

מכרז מסגרת פומבי מס’ 3-2022 – ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים 22.06.2022

מכרז מסגרת פומבי מס’ 3-2022 – ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים – נספח ביטוח 22.06.2022

מכרז מסגרת פומבי מס’ 3-2022 – ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים – הודעה בדבר המכרז 22.06.2022

מכרז מסגרת פומבי מס’ 3-2022 – ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים – תשובות לשאלות הבהרה 03.07.2022

מכרז מסגרת פומבי מס’ 3-2022 – ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים – תשובות לשאלות הבהרה מס’ 2 ושינוי תנאי סף 07.06.2022

 

מכרז פומבי מס’ 042022 למתן שירותי ראיית חשבון, חשבות והנהלת חשבונות 23.06.2022

מכרז פומבי מס’ 042022 למתן שירותי ראיית חשבון, חשבות והנהלת חשבונות – הודעה בדבר המכרז 23.06.2022

מכרז פומבי מס’ 04-2022 למתן שירותי ראיית חשבון – תשובות לשאלות הבהרה 10.07.2022