הודעות ומכרזים

נוסח מודעה לפרסום בעיתון – 15.11.2019

מכרז להנחת קו מים ממקורות ובוסטר להגברת לחץ 17.11.2019

קו מים – תשריט חדר משאבות ובוסטר 09.09.2019

קו מים – תשריט תנוחה 09.09.2019

מכרז-הנחת-קווי-מים-פרטים וסטנדרטים-12.09.2019

מכרז 3-2019 – קו מים ובוסטר לחץ – פרוטוקול סיור קבלנים 21.11.2019
מכרז 3-2019 – קו מים ובוסטר לחץ – תשובות לשאלות הבהרה 03.12.2019