הודעות ומכרזים

מכרז לפינוי פסולת טיאוט – נוסח לפרסום 09.09.2020
נוסח מודעה לפרסום בעיתון – 08.09.2020

מכרז 2-2020 – קובץ הבהרות 01 30.09.2020

מכרז 2-2020 – קובץ הבהרות 02 12.10.2020
מכרז לפינוי פסולת טיאוט – נוסח סופי + עקוב אחר שינויים 12.10.2020
מכרז לפינוי פסולת טיאוט – נוסח סופי – נקי 12.10.2020

מכרז 2-2020 – קובץ הבהרות 03 19.10.2020