הודעות ומכרזים

מכרז הנחת קווי מים – נוסח סופי 28.08.2019

מכרז הנחת קווי מים – נוסח מודעה לפרסום בעיתון 28.08.2019

קו מים – תשריט חדר משאבות ובוסטר 09.09.2019

קו מים – תשריט תנוחה 09.09.2019

מכרז הנחת קווי מים – השלמת פרטים 12.09.2019

תשובות לשאלות הבהרה 18.09.2019