הודעות ומכרזים

מכרז להחלפת מדי מים 2021 – מודעה לעיתון

מכרז החלפת מוני מים 19.2.2021

הבהרות למכרז מוני מים 04.03.2021

מכרז החלפת מוני מים – נוסח מעודכן לאחר ההבהרות 04.03.2021

מכרז החלפת מוני מים – נוסח מקורי + הבהרות מסומנות 4.3.2021

הבהרות למכרז מוני מים 08.03.2021