הודעות ומכרזים

מכרז לפינוי פסולת טיאוט – נוסח לפרסום 09.09.2020
נוסח מודעה לפרסום בעיתון – 08.09.2020