הודעות ומכרזים

מכרז לפינוי פסולת בפארק התעשייה חמן – נוסח לפרסום 25.01.2022

מכרז לפינוי פסולת בפארק התעשייה חמן – הודעה לעיתונות 25.01.2022

מכרז לפינוי פסולת 1-2022 שו”ת 08.02.2022

 

מכרז לתכנון מבני צבור מבוא מודיעים 2-2022 – חוברת המכרז 03.02.2022.doc

מכרז מתכננים – נוסח מודעה בעיתונות 06.02.2022

מכרז פומבי מס’ 02-2022 למתן שירותי תכנון למבני ציבור במבוא מודיעים – סיכום ישיבת הבהרות מיום 15.02.2022

מכרז פומבי מס’ 02-2022 למתן שירותי תכנון למבני ציבור במבוא מודיעים – תשובות לשאלות הבהרה 1 22.02.2022

מכרז פומבי מס’ 2-2022 – לשירותי ייעוץ, תכנון וליווי תכנוני לפרויקט בינוי מבני ציבור בישוב מבוא מודיעים – הבהרות 07.03.2022