כפר – רות

כפר – רות

מושב עובדים בשפלה, בעמק איילון, בסמוך לעיר מודיעין. תנועה מיישבת – תנועת המושבים. המושב נוסד בשנת 1977 בידי בני מושבים מאזור פרוזדור ירושלים והוא נקרא על שם היישוב הקדום מהתקופה הביזנטית הנזכר במפת מידבא (המאה ה-6 לספירה) בשם כפר רותא או כפרוטה ושמו נשתמר, בשיבוש, בשם ח'רבת כפר לוט, הסמוכה למקום.

חזור