חדיד

חדיד

מושב בשפלה, 5 ק"מ צפונית – מזרחית ללוד. תנועה מיישבת – הפועל המזרחי. היישוב נוסד בשנת 1949 כקיבוץ ואח"כ בשנת 1950, כמושב עולים יוצאי תימן אליהם הצטרפו עולים יוצאי רומניה. המושב נקרא על שם היישוב המקראי חדיד/ עדיתיים.

חזור