חורבת פראוש

חורבת פראוש

נ.צ. 645168 / 203856
מכביש 443, צפון-מזרחית למחסום מכבים, דרומית לכפר רות

האתר נחשף בדרך לבית חורון, בשולי הדרך העתיקה העולה ממישור החוף לירושלים. מהאתר, הנמצא על כיפה, תצפית מרהיבה להרי ירושלים והשומרון ולמישור החוף. בחפירות שנערכו במקום נחשפו שרידים מתקופת בית שני (המאה הראשונה לספירה), מצודה רומית ומגדל שמירה הנישא לגובה של שתי קומות עם מקמרים וקשתות שעדיין עומדים במקומם (המאה הרביעית לספירה) ומנזר עם כנסייה ביזנטית המתוארכת למאה החמישית עם הרחבות מהמאה השישית לספירה. בכנסיה נחשפו מרבדי פסיפסים, שרידי עמודים ומטמון מטבעות.

האתר מזוהה עם כפר רותא המוזכר במפת מידבא (המפה הקדומה ביותר של ארץ-ישראל המתוארכת בין המאה השישית עד השביעית לספירה, והראשונה שמתארת בהרחבה את נופי הארץ ויישוביה(. חורבת כפר לוט הסמוכה, משמרת את השם כפר רותא.

חזור