בן – שמן (המושב הישן)

בן – שמן (המושב הישן)

בית בצלאל

בשנת 1911, ביוזמת פרופ' בוריס ש"ץ, מייסד "בצלאל" בירושלים, ובסיוע קרן קיימת לישראל, אשר העניקה שני דונם אדמה לכל אחת מעשר המשפחות שהגיעו מירושלים, הוקמה בבן שמן מושבת צורפים ממוצא תימני שביקשו לשלב אומנות וחקלאות ולהתפרנס מאומנותם וממשקי עזר חקלאיים. ממזרח ל"חצר הפנימית" הוקמה "מושבת בצלאל בבן שמן", 5 בתים דו-משפחתיים ובסמוך סדנא לצורפות שתפקדה גם בכית כנסת. אולם ניסיון התיישבות מקורי זה נכשל ובשנת 1913 התפרקה המושבה ובבתים שהתפנו שוכנו פועלי החווה הוותיקים.

בקצה הכפר נמצאים עדיין שרידי הבתים ושרידי בית המלאכה, שכונתה "בית בצלאל" שכן היתה בסגנון בית בצלאל בירושלים ושימש אחר כך כבית הספר של המושב. מתחם זה מוכר כיום כ-"בן-שמן בין החומות", והוא אתר שימור מוכרז.

עמדת הגנה מימי מלחמת העצמאות

בתקופת מלחמת העצמאות הקיפו את כפר הנוער 23 עמדות. שרידי חומת הבטון וכן 17 עמדות שמירה מהן ניתן לראות עד היום.

חזור