מנהלת הפארק

מנהלת פארק התעשייה הוקמה על ידי המועצה האזורית חבל מודיעין כמתחייב מסעיף 20 לתקנון תכנית גז/מק/15/401 המסדיר היבטים שונים הקשורים באופן פעולתו של אזור תעשיה מודיעים שלב א' – וקובע: "תוקם מנהלת אתר ע"י המועצה האזורית חבל מודיעין אשר תנהל את האתר בכפיפות להוראות התכנית".

המנהלת פועלת במסגרת הסכם ניהול המגדיר את היחסים בין הדיירים למנהלת והיא מרכזת את אספקת השירותים הנדרשים להפעלה יעילה ותקינה של פארק התעשייה ברמת שירות גבוהה, כמתחייב בפרוייקט מסוג זה.
חשיבות המנהלת הינה, בין היתר, ביכולתה לייצר לדיירים איכות חיים וסביבה עסקית תומכת, מבלי להתערב בפעולותיו הפנים מפעליות של הדייר.

משרדי המנהלת/ /חברה הממוקמים בפארק התעשייה בחבל מודיעין / במבנה המועצה האזורית חבל מודיעין ברח' מודיעים 10 שהם 6083210, טלפון: 03-9791177, פקס: 03-9797711 info@calcalit.co.il