שילת

שילת

אתר הנצחה – אנדרטה וחדר זיכרון עם תמונות 45 לוחמי פלוגה ב' של חטיבת יפתח פלמ"ח אשר נפלו במלחמת העצמאות בקרב על חרבת קוריקור (משלט 318), עם כוח ירדני עדיף בסדר גודל של חטיבה.

חזור