יעדים ותחומי פעילות

במסגרת זו החברה יוזמת, מתכננת ומלווה פרוייקטים העוסקים בפיתוח חבל מודיעין, מחד, מייעצת ומסייעת ליזמים בכל הקשור לתכנון והקמה של מיזמים בחבל, לרבות בהליכים הדרושים לעניין זה על פי כל דין, מאידך.
החברה פועלת בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית חבל מודיעין, משרדי הממשלה וגופים ציבוריים נוספים – מנהל מקרקעי ישראל, קק"ל, המועצה להסדר הימורים בספורט, משרדי התמ"ת, התיירות ואיכות הסביבה, החברה הממשלתית לתיירות ולפי העניין.

לצורך זה ועל מנת לגייס הון ולפזר את סיכוני הבנייה והפיננסים, החברה פועלת להידוק שיתוף הפעולה עם הסקטור הפרטי במסגרת פרוייקטים בשיטת BOT או PFI.