דבר ראש המועצה ויו"ר החברה

שלום רב,

החברה הכלכלית היא זרוע מרכזית וחשובה בהתפתחות המועצה וחוסנה הכלכלי. כראש מועצה אני רואה חשיבות רבה ביכולתנו לפתח מקורות הכנסה כספיים למועצה שאינם ממשלתיים. לעניות דעתי רק כך ניתן לספק שירותים מעולים לתושבים ולשמור על איכות חיים טובה ופיתוח הישובים והקהילה.
מי שער לתהליכים המלווים את השלטון המקומי יודע כי ההבדל בין רשות מצליחה לרשות כושלת נמדד בשני דברים:
1. יכולת הניהול וההנהגה של הרשות;
2. מקורות ההכנסה שאינם תלויים בשלטון המרכזי.
הרשויות המקומיות והאזוריות בישראל נמצאות זה שנים רבות בקשיים כלכליים הולכים וגדלים. השלטון המרכזי מוריד מעצמו יותר ויותר אחריות ומעביר אותה לרשויות המקומיות, אך תהליך זה אינו מלווה במתן תקציבים הולמים. להיפך, מדי שנה מתמודד השלטון המקומי עם קיצוצים נוספים, המקשים על מתן השירותים לתושבים.
לצד תהליכים אלו ישנה חשיבות רבה לניהול מקצועי, אחראי ומתקדם, היודע כיצד לנצל נכון ויעיל את התקציבים הניתנים ולפיתוח מקורות הכנסה נוספים לאלו הבאים מהתושבים או הממשלה.
כאן מקומה של החברה הכלכלית. תפקידה למצות את הפוטנציאל הגלום באזור ולחפש כל הזמן מקורות חדשים לפיתוח והתחדשות.
בתקופה האחרונה אנו עדים להתחדשות בחברה ולחיזוק היזמות והיצירתיות במטרה לפתח את האזור. אחראים לכך חבריי בדירקטוריון והמנכ"ל ואני משוכנע כי הדבר יוביל את חבל מודיעין לתנופת פיתוח ושגשוג.

שמעון סוסן,
ראש המועצה האזורית חבל מודיעין
יו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית