אודות החברה
אודות החברה

אודות החברה

החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ (כח"מ), הוקמה בשנת 1989 כישות משפטית עצמאית בבעלות המועצה האזורית חבל מודיעין. החברה הינה הזרוע הביצועית – מקצועית של המועצה האזורית למימוש מדיניותה ולמינוף מחויבויותיה להעלאת רמת הפעילות הכלכלית ואיכות החיים של תושבי חבל מודיעין והסביבה.

החברה אינה מתוקצבת על ידי המועצה האזורית או כל גוף אחר ופועלת על בסיס עסקי, בעלת מדדי הצלחה כלכליים ויעדים מוגדרים, וככזו מהווה משאב חשוב לפיתוח אורבאני וליזמות בשטח המועצה האזורית.