תפיסת איכות השירות

מיקומו המרכזי של פארק התעשייה בסביבה כפרית ירוקה בשילוב פיתוח סביבתי מתקדם, תשתיות בסטנדרטים גבוהים, ניהול יעיל ואפקטיבי של מנהלת הפארק המייעצת ומסייעת ליזמים בכל הקשור לתכנון והקמה של עסקים בפארק, לרבות בהליכים הדרושים לעניין זה על פי כל דין, ושירותי אחזקה ברמת שירות מעולה לכלל בעלי הנכסים בפארק, ממצבים את פארק התעשייה חבל מודיעין כפרוייקט האטרקטיבי ביותר באיזור המרכז המבטיח איכות חיים ושומר על איכות הסביבה.