שירותים מוניציפליים ואחרים

פארק התעשייה חבל מודיעין ממוקם בשטח השיפוט של המועצה האזורית חבל מודיעין ונמצא בסמכות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל מודיעין, רח' מודיעים 10 שוהם ד.נ. מרכז 7310000 טל': 03-972-2887.

שיעורי הארנונה באזור הם מהנמוכים ביחס למקומות אחרים בישראל.