מצב סטטוטורי

פארק התעשייה חבל מודיעין הוקם, מנוהל ומפותח ע"י החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ (כח"מ), על קרקע בבעלות מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י), בהתאם לתכניות מתאר מקומיות גז/מק/10/401גז/מק/15/401גז/מק/18/401גז/מק/23/401,גז/מק/25/401גז/מק/36/401, חמ/40/401, תכנית 424-0542670, ותמ"מ 2/3 אשר קיבלו תוקף כדין, או כל תכנית מתאר עתידית שתחול על הנכס לרבות שינוי/ים שייעשו בה.

בפארק התעשייה המשתרע על שטח כולל של כ-1,730 דונם הוקצו שטחים לשלושה ייעודים מרכזיים: מתחמי איחסון ולוגיסטיקה, מתחמי תעשייה עתירת ידע ומתחמי מסחר ושירותים. למעלה ממחצית משטח הפארק הוקצתה למרחבים ירוקים, הכוללים שטחי יער ואתרים ארכיאולוגיים במטרה להקים מרכז תעסוקה המבטיח איכות חיים ושומר על איכות הסביבה.