הצהרה והסדרי נגישות

הצהרת נגישות

החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין (להלן: "החברה הכלכלית"), רואה חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל המשתמשים באתר ובכלל זה אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, הנובעים בין היתר ממוגבלויות מוטוריות שונות, לקויות קוגניטיביות, קוצר רואי, עיוורון או עיוורון צבעים, לקויות שמיעה וכן אוכלוסייה הנמנית על גיל הזהב.

בהתאם לכך ובכפוף להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תשנ”ח – 1998), השקיעה החברה הכלכלית משאבים רבים במטרה להנגיש את האתר, ככל האפשר, כך שיהיה זמין, ידידותי ונוח יותר לשימוש עבור אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, וזאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

אמצעי הנגישות באתר

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

התוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים: Chrome, Firefox, Safari, Opera בכפוף לתנאי היצרן. הגלישה במצב נגישות מומלצת בדפדפן כרום.

אפשרויות הנגישות בתפריט:

קישורים

באתר זה נמצאים קישורים (Links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לחברה הכלכלית (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין החברה הכלכלית לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברה הכלכלית כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין החברה הכלכלית אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן חסות, גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי החברה הכלכלית לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך לממונה הנגישות.

במידה שתתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

אחריות לנגישות

חרף מאמצינו להנגיש את כלל האתר, ייתכן וישנם דפים, מערכות, קבצים או רכיבים אשר לא הונגשו באופן מיטבי.

אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם צרכים מיוחדים.

ממונה נגישות

אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בקושי בנושא נגישות נשמח לקבל הצעות לשיפור, שאלות ובקשות באמצעות פנייה לממונה על הנגישות בחברה הכלכלית:

שם: גב' ליאת שלום
כתובת דואר אלקטרוני: liats@calcalit.co.il
טלפון: 03-9791177

החברה הכלכלית תעשה ככל שביכולה במטרה להנגיש את האתר בצורה המיטבית ולענות לפניות בצורה המקצועית והמהירה ביותר.

הסדרי נגישות

משרדי החברה הכלכלית נמצאים בבניין המועצה האזורית חבל מודיעין (קומה שלישית).

הסדרי הנגישות בבניין המועצה האזורית הינם כדלקמן:

—–

מעודכן ליום 15 ביולי 2021