הודעות ומכרזים

מכרז מערכות חניה 1/2017

מכרז למערכות חניה
הצעת מחיר
מכרז מערכת חניה - הבהרות  22.8.2017
מכרז מערכת חניה - לאחר הבהרות - עקוב אחר שינויים 22.8.2017
מכרז מערכת חניה - לאחר הבהרות - נוסח נקי 22.8.2017