הודעות ומכרזים

החלטה על הזמת עבודה ממשכ''ל

החלטה על הזמת עבודה ממשכ''ל - פינוי פסול טיאוט 25.03.2018

החלטה על הזמת עבודה ממשכ''ל - פיתוח שלב ב' 02.05.2018

מכרז פומבי מס' 03/17 לרכישה ואספקה כלי רכב לטיאוט כבישים

להורדת קובץ המכרז לחץ כאן